Beslisnota bij Kamerbrief over PALLAS-project stand van zaken medische isotopen en aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over PALLAS-project stand van zaken medische isotopen en aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma