Kamerbrief over verschillende onderwerpen nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid. Zij stuurt daarbij enkele rapportages mee over ongewone gebeurtenissen bij Nederlandse kerncentrales in 2016 en een nationaal crisisplan voor stralingsincidenten.