Kamerbrief over eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

Minister Kamp (EZ), minister Schultz van Haegen (IenM), minister Dijsselbloem (Financiën) en minister Schippers (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap. Deze werkgroep heeft onderzocht welke toekomstige nucleaire kennisinfrastructuur uit publiek oogpunt en voor de voorzieningszekerheid van medische isotopen van belang is en in hoeverre het historisch radioactief afval van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) adequater en kostenefficiënter dan in de huidige situatie kan worden opgeruimd.