Kamerbrief met reactie op motie over Urenco

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een appreciatie op de motie van het Kamerlid Kröger over Urenco.

De strekking van deze motie is een verzoek aan de regering om zich op alle mogelijke manieren, waaronder door middel van het aandeelhouderschap van het ministerie van Financiën in Urenco, in te spannen om de export van verarmd uranium naar Rusland te stoppen en te zorgen voor een adequate verwerking van het verarmde uranium.