Wettelijke evaluatie van het zbo ANVS Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Het rapport gaat over de wettelijke evaluatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Daarnaast bevat het de evaluatie van de Toezichtvisie tussen de ANVS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).