De Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralings bescherming Nederlandse nucleaire installaties in 2019

De Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bespreekt het internationale en nationale stelsel op het gebied van nucleaire veiligheid. De rapportage geeft inzicht in de werking van dit stelsel bij Nederlandse nucleaire installaties in 2019. Daarbij gaat het ook in op de stralingsbescherming.