Besluit Wob-verzoek correspondentie levensduur Borssele

Besluit op een verzoek om correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en EPZ over de levensduur van de kerncentrale Borssele. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).