Besluit Wob-verzoek onderzoek herziening beleids- en subsidiekader NRG

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport ‘Onderzoek herziening van het beleids- en subsidiekader NRG’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).