Wat zijn de risico's van straling in de gezondheidszorg?

In de gezondheidszorg wordt soms (röntgen)straling of radioactiviteit gebruikt. Bijvoorbeeld bij het maken van een röntgenfoto of een CT-scan. Deze straling heet ook wel ioniserende straling. Of deze straling schadelijk is, hangt af van de hoeveelheid, hoe lang iemand wordt blootgesteld en het soort straling. 

Risico van straling

Een kleine hoeveelheid ioniserende straling brengt zeer beperkt risico’s met zich mee. Straling komt ook in de natuur voor. Iedereen wordt blootgesteld aan een lage hoeveelheid van deze straling. Deze straling komt uit de aarde en uit de ruimte.

Of u risico's loopt door straling in de gezondheidszorg, hangt af van:

  • de soort straling;
  • de hoeveelheid straling die wordt gebruikt;
  • hoe lang iemand in contact staat met de straling.

 Bij het maken van een röntgenfoto wordt er weinig straling gebruikt. Hierdoor zijn de risico’s op schade erg klein. Voor het maken van een CT scan (computertomografie) wordt een hogere hoeveelheid straling gebruikt. Daardoor zijn de risico’s van een CT scan over het algemeen groter dan die van een röntgenfoto.

Afweging risico’s straling

Een arts weegt zorgvuldig de voordelen en nadelen van het toepassen van straling af. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leest u meer informatie over straling in de gezondheidszorg.