Beantwoording schriftelijke vragen over mogelijkheid voor (pleeg)kinderen om het inkomen van ouders bij een aanvullende beurs buiten beschouwing te laten

Minister Bussemaker (OCW) zend de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bergkamp en Van Meenen (belden D66). Het betreft de mogelijkheid voor (pleeg)kinderen om het inkomen van ouders bij een aanvullende beurs buiten beschouwing te laten.