Beantwoording Kamervragen over hogescholen en universiteiten die onrechtmatige studiekosten in rekening brengen bij studenten

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Van Dijk (SP) inzake
hogescholen en universiteiten die onrechtmatige studiekosten in rekening brengen bij studenten.