Beantwoording kamervragen over onrecht als gevolg van invoering leenstelsel voor studenten

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten.