Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Nationale Ombudsman DUO op de vingers heeft getikt over schulden van studenten

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat ‘de Nationale ombudsman de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de vingers heeft getikt over schulden van studenten’.