Beantwoording Kamervragen over berichten dat 3 Leidse hoogleraren 20 jaar lang een schrikbewind zouden hebben gevoerd

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) over berichten dat 3 Leidse hoogleraren 20 jaar lang een schrikbewind zouden hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.