Kamerbrief over onderzoeksrapport mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct

Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport aan over mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct. In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is verricht naar de (on)mogelijkheden van het automatisch stopzetten van het studentenreisproduct. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.