Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten) blijft bestaan. De overheid is wel op zoek naar manieren om het studentenreisproduct beter te benutten. Een speciale taskforce denkt hierover na.

Studentenreisproduct blijft bestaan

Het studentenreisproduct blijft ook na de invoering van het studievoorschot deel uitmaken van de studiefinanciering. Er verandert niets aan het product. Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook mbo-studenten onder de 18 jaar een studentenreisproduct aanvragen.

Minder dure reiskilometers

De overheid wil het studentenreisproduct wel beter benutten. En de prijs ervan moet dalen. De meeste lessen en colleges vinden in de ochtend en vroeg in de middag plaats. Studenten reizen daardoor vaak in de spits en dat is relatief duur. De taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer onderzoekt of het mogelijk is om:

  • lestijden beter te spreiden, zodat studenten buiten de spits kunnen reizen;
  • meer gebruik te maken van digitale hulpmiddelen voor kwalitatief goed onderwijs op afstand. 

Vrijgekomen geld bestemd voor onderwijs

Door het studentenreisproduct beter te benutten, bespaart de overheid geld. Dit geld wil de overheid ook investeren in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.

Taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer

De taskforce is in oktober 2014 van start gegaan. In de taskforce zitten vertegenwoordigers van onder andere studenten en scholieren, onderwijsinstellingen, openbaarvervoerbedrijven en overheden. Jeannette Baljeu is voorzitter van de taskforce.

Werkwijze

De taskforce sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. En bij ervaringen met Beter Benutten. Dat is een programma waarbinnen Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.

De taskforce ondersteunt ook regionale projecten. Bijvoorbeeld door succesvolle initiatieven te delen of op te schalen. Dit gebeurt onder andere via Slim Studeren Slim Reizen.

Tijdstraject

Eind 2015 zal de taskforce conclusies en aanbevelingen opstellen. En een vervolgaanpak voor de periode tot 2025. Dan moeten de besparingen tot € 200 miljoen opgelopen zijn.