De Rijksoverheid investeert in ontwikkelingssamenwerking. Ongeveer de helft van de ontwikkelingsgelden gaat naar ontwikkelingslanden en organisaties als de VN. De rest gaat als subsidies naar onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld om in ontwikkelingslanden wegen te bouwen en ziektes als aids en malaria te bestrijden.