Subsidies OCW, SZW en VWS

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in de periode 2014-2017 voor subsidie in aanmerking komen om hun medewerkers op te leiden.

Voor wie subsidie?

Instellingen die medisch-specialistische zorg leveren op basis van de Zvw, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • algemene en categorale ziekenhuizen;
 • universitair medische centra;
 • revalidatiecentra;
 • dialysecentra;
 • epilepsiecentra;
 • radiotherapeutische instellingen;
 • audiologische centra;
 • zelfstandige behandelcentra.

GGZ-instellingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Waarvoor subsidie?

De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is bedoeld voor:

 • de inrichting van interne en externe opleidingen voor personeel;
 • studiebegeleiding van medewerkers in opleiding;
 • de vervanging van medewerkers in opleiding;
 • het gebruik van specifieke opleidingsfaciliteiten.

Hoogte subsidie

Per jaar is een maximumbedrag beschikbaar. Er is een apart bedrag voor de universitair medische centra beschikbaar en een apart bedrag voor de overige instellingen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verdeelt deze bedragen onder de instellingen die voor subsidie in aanmerking komen.

Voor de universitair medische centra vindt de verdeling van het beschikbare bedrag plaats op basis van de personeelslasten. Voor de overige instellingen gaat de verdeling op basis van de Zvw-omzet die de instelling 2 jaar voor het subsidiejaar heeft behaald. Dus voor 2017 gaat het om de behaalde Zvw-omzet in 2015. Heeft uw instelling in 2015 geen Zvw-omzet behaald? Dan wordt de subsidie op nihil gesteld.

Hoe lang subsidie?

De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg geldt voor 4 jaar, van 2014-2017.

Subsidie aanvragen

Het ministerie van VWS heeft voor de subsidie in 2017 op 10 oktober 2016 naar alle zorginstellingen die voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen een brief gestuurd. Bij de brief zit het aanvraagformulier voor 2017.

Is aan uw instelling geen brief verstuurd en denkt u toch in aanmerking te komen voor subsidie? Dan kunt u het blanco Aanvraagformulier Subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2017 gebruiken. Bij het aanvraagformulier Subsidie kwaliteitsimpuls hoort een bijlage.

Hulp bij aanvraag subsidie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over de aanvraag? Neem dan contact op met het Serviceplein Subsidies van het ministerie van VWS. Via (070) 340 55 66 (keuze VWS) of kpz@minvws.nl.

Daarnaast kunt u de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) raadplegen. Daar kunt u meer informatie over de subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vinden. Bent u aangesloten bij 1 van de volgende brancheorganisaties?

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor hulp bij het opstellen of wijzigen van het strategisch opleidingsplan.

Waarom subsidie?

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg wil de kwaliteit van personeel in de ziekenhuiszorg verbeteren. De complexer wordende patiëntenzorg maakt investering in de kwaliteit van medewerkers nodig. Dat de zorg complexer wordt, komt onder meer door de vergrijzing en de toenemende technologie in de zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland