Subsidies OCW, SZW en VWS

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Subsidieregeling vaccinatie zorg (Hepatitis)

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis B) bekostigt de vaccinatie tegen Hepatitis B van stagiaires in de zorg.

De subsidie is voor onderwijsinstellingen in het mbo en hbo. Onderwijsinstellingen die van de regeling gebruikmaken, ontvangen voor het volgend studiejaar automatisch een aanvraagformulier.

Evaluatie subsidieregeling

De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is in juli 2008 gestart en in 2011 geëvalueerd. Na de positieve evaluatie heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten de regeling voort te zetten.

De regeling wordt nu weer geëvalueerd. De evaluatie wordt in 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dan beslist de minister van VWS ook of er een soortgelijke regeling moet komen.  Want de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is vanaf juli 2017 niet meer geldig.

Het ministerie van VWS zal de onderwijsinstellingen inlichten over de beslissing van de minister.

Hulp bij aanvragen subsidie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar DienstpostbusVaccinatieregeling@minvws.nl.

De Rijksoverheid. Voor Nederland