Subsidies OCW, SZW en VWS

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Subsidieregeling vaccinatie zorg (Hepatitis)

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis B) bekostigt de vaccinatie tegen Hepatitis B van stagiaires in de zorg.

De subsidie is voor onderwijsinstellingen in het mbo en hbo. Onderwijsinstellingen die van de regeling gebruikmaken, ontvangen voor het volgend studiejaar automatisch een aanvraagformulier in het voorjaar van 2017.

Evaluatie subsidieregeling

De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is in juli 2008 gestart en in 2011 geëvalueerd. Na de positieve evaluatie heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten de regeling voort te zetten.

De regeling is in 2016weer geëvalueerd. Deze evaluatie is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is uitgesteld, omdat de Minister van VWS nog wacht op de evaluatie van de registratiecommissies. Planning is dat de evaluatie samen met de kabinetsreactie in het voorjaar naar de kamer wordt gestuurd. Dan beslist de minister ook of er een soortgelijke regeling moet komen voor in de toekomst. Want de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is vanaf juli 2017 niet meer geldig.

Het ministerie van VWS zal de onderwijsinstellingen inlichten over de beslissing van de minister.

 

Hulp bij aanvragen subsidie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar DienstpostbusVaccinatieregeling@minvws.nl.

De Rijksoverheid. Voor Nederland