Documenten - Taal en rekenen op school

142 documenten over Taal en rekenen op school

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over schrijfvaardigheid van kinderen

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Futselaar en Kwint (beiden SP) over de schrijfvaardigheid...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-08-2017

Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 2016

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van de...

Rapport | 01-04-2017

Antwoorden op Kamervragen over wegwerken van taal- en rekenachterstanden op mbo-scholen

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat mbo-scholen veel tijd...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-02-2017

Kamerbrief over een alternatief voor de rekentoets

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van een motie die op 13 december 2016 door de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2017

Resultaten rekentoets 2016

Hieronder staan de resultaten van de rekentoets 2016 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau. De gemiddelde...

Publicatie | 30-01-2017

Uitstelbrief Kamervragen over bericht dat mbo-scholen veel tijd kwijt zijn aan het wegwerken van taal- en rekenachterstanden

Uitstelbrief van minister Dekker (OCW) op de vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat mbo-scholen veel tijd...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2017

Kamerbrief met reactie op notitie overleg Rekentoets van NVvW

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de notitie overleg Rekentoets van NVvW en gaat in op de op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2016

Kamerbrief over de rekentoets

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het schriftelijk overleg over het advies van de Raad van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2016

Kamerbrief over actieplan gelijke kansen in het onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over hun actieplan voor het bevorderen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2016

Hoe wordt mijn kennis van de Nederlandse taal getoetst in het voortgezet onderwijs?

Middelbare scholen toetsen of leerlingen voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. Dit gebeurt bij het eindexamen. Dit...

Vraag en antwoord