Kamerbrief voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) informeren de Tweede Kamer over de zevende voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen.