Kamerbrief over stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over stand van zaken rekenen en taal in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.