Plannen: schoolexamen rekenen telt mee voor diploma voortgezet onderwijs

Het kabinet wil dat vanaf het schooljaar 2019-2020 alle leerlingen een schoolexamen rekenen maken. Het cijfer van dit schoolexamen gaat meetellen voor het diploma voorgezet onderwijs. Het gaat hier om voorgenomen beleid. 

Plannen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 telt het resultaat voor het onderdeel rekenen mee om het diploma te behalen. Dit geldt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, behalve voor leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in het laatste leerjaar zitten. Scholen hebben zo meer tijd voor de aanpassingen. En leerlingen krijgen niet opeens met nieuwe regels te maken.

Overzicht belangrijke punten schoolexamen rekenen voortgezet onderwijs

 • De leerling sluit het vak rekenen af met een schoolexamen.
 • Rekenen mag een apart vak zijn, maar opnemen in andere lessen kan ook. Dat is aan de school.
 • Net als alle andere vakken en onderdelen mag een leerling niet lager halen dan een 4.
 • De referentieniveaus rekenen blijven gelden.
 • Voor vwo-leerlingen is een meer uitdagend niveau mogelijk: rekenniveau 3S
 • Voor vmbo-bb leerlingen is een extra (makkelijker) niveau mogelijk: rekenniveau 2A.
 • Scholen kunnen het schoolexamen rekenen zelf opstellen.

Hoe kunnen scholen aan de slag met het schoolexamen rekenen?

Scholen kunnen hun eigen kennis inzetten om het schoolexamen rekenen en het rekenonderwijs vorm te geven. Scholen die hulp nodig hebben om het eigen examen te maken, kunnen:

 • de rekenopgaven uit de bestaande opgavenbank gebruiken;
 • toekomstige handreikingen gebruiken om de opgaven van het schoolexamen rekenen te maken;
 • de digitale rekentoets tot en met het schooljaar 2020/2021 gebruiken.

Wanneer gaat het schoolexamen rekenen in?

 • In het schooljaar 2018-2019 verandert er nog niets. De centrale rekentoets wordt nog gebruikt. Rekenen telt dit jaar nog niet mee voor het diploma.
 • Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen alle leerlingen een schoolexamen rekenen. Voor leerlingen die in dit jaar hun diploma halen telt rekenen nog niet mee. Voor alle andere leerlingen wel.
 • Vanaf het schooljaar 2020-2021 telt rekenen voor iedereen mee voor het behalen van het diploma.

Hoe zit het met rekenen in het curriculum (leerplan)?

Het kabinet werkt ook aan een leerplan met kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs (curriculumherziening). De positie van rekenen in het curriculum wordt hierin ook meegenomen. Daarbij worden ook de referentieniveaus rekenen opnieuw bekeken.

Status

Het gaat hier om voorgenomen beleid. Het is dus nog niet helemaal zeker of de plannen doorgaan. Waarschijnlijk volgt er nog een inhoudelijk Kamerdebat. Door dit debat kan het voorstel nog worden aangepast.

Vragen

Voor vragen over rekenen in het voortgezet onderwijs kunnen scholen en docenten contact opnemen met het Steunpunt taal en rekenen voortgezet onderwijs.