Hoe werkt de rekentoets als ik dyscalculie of dyslexie heb?

Heb je moeite met rekenen (dyscalculie)? Dan is er een aparte rekentoets voor jou. Als je moeite hebt met lezen (dyslexie), krijg je onder andere extra tijd om de toets te maken.

Voorstel: centrale rekentoets afschaffen per 2019-2020

Er ligt een voorstel om de verplichte rekentoets met terugwerkende kracht af te schaffen per schooljaar 2019-2020. Leerlingen maken deze centrale rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het parlement moet nog stemmen over deze wetswijziging.

Moeite met rekenen

Vertel het de leraar die zich op jouw school met rekenen bezighoudt, als je problemen hebt met rekenen. Zo kunnen jullie bespreken of je extra les kan krijgen. En of je misschien in aanmerking komt voor de rekentoets ER (ernstige rekenproblemen).

Rekentoets ER voor leerlingen met ernstige rekenproblemen

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie, is er een aparte rekentoets. Dit is de rekentoets ER. Je hebt geen dyscalculieverklaring nodig om deze toets te kunnen maken. Dit beslist de directeur van de school.

De rekentoets ER is niet makkelijker, maar wel beter te maken als je ernstige problemen met rekenen hebt. Je kunt online een voorbeeldtoets ER bekijken.

Dat je de rekentoets ER hebt gedaan, komt op je cijferlijst te staan. Het is ook mogelijk om nadat je de rekentoets ER hebt gemaakt, te herkansen met de reguliere rekentoets.

De rekentoets ER is er op 2 niveaus: 2ER (niveau 2F) en 3ER (niveau 3F). Lees meer over de referentieniveaus taal en rekenen

Rekentoets bij moeite met lezen (dyslexie)

Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd tijdens de rekentoets. Je kunt dan ook gebruik maken van een gesproken versie van de rekentoets.

Rekentoets voor leerlingen met visuele beperking

Ook voor leerlingen met een visuele beperking geldt dat ze een aangepaste versie van de rekentoets kunnen krijgen, net zoals dat is geregeld voor elk examen.