Telt de rekentoets mee voor het halen van mijn vwo-diploma?

Leerlingen op het vwo moeten een rekentoets maken. Het resultaat hiervan komt op de cijferlijst te staan, maar telt niet mee voor het behalen van het diploma.

Cijfer telt niet mee voor gemiddelde cijfer van het centraal examen

Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde eindcijfer. Het kan geen andere eindcijfers compenseren.

Cijfer rekentoets krijg je na een maand

Je ontvangt het cijfer ongeveer een maand nadat je de rekentoets hebt gemaakt. Je krijgt dit via je school. Het cijfer voor de rekentoets staat net als de gewone vakken op de cijferlijst bij je diploma.

Rekentoets herkansen

Er zijn per schooljaar 3 periodes waarin je de rekentoets kunt maken. Je hebt in totaal 4 kansen om de rekentoets te halen, verspreid over de laatste 2 jaar van jouw opleiding. 

Rekentoets na afloop inzien

Je mag jouw rekentoets na afloop inzien. Je docent mag dat ook. Via je school hoor je hoe dit precies gaat.

Rekentoets telt ook niet mee op vmbo en havo

Leerlingen op het vmbo en de havo moeten ook een rekentoets maken. Ook in deze schoolsoorten telt de rekentoets niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan.

Voorstel: rekentoets afschaffen per 2019-2020

Er ligt een voorstel om de verplichte rekentoets af te schaffen per schooljaar 2019-2020. Het parlement moet nog stemmen over deze wetswijziging.