Waarom moet ik de rekentoets maken?

Het is belangrijk dat leerlingen taal en rekenen goed beheersen. Dit is nodig om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarom geeft de leerkracht op school extra aandacht aan rekenen. Ook toetst de school of leerlingen goed genoeg rekenen. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen.

Voorstel: centrale rekentoets afschaffen per 2019-2020

Er ligt een voorstel om de verplichte rekentoets met terugwerkende kracht af te schaffen per schooljaar 2019-2020. Leerlingen maken deze centrale rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het parlement moet nog stemmen over deze wetswijziging.

Rekenen nodig in vervolgopleidingen, werk of dagelijks leven

Het is belangrijk om voldoende te kunnen rekenen in het dagelijks leven. Zoals in je werk en als voorbereiding op een vervolgstudie. Rekenen heb je bijvoorbeeld nodig om uit te rekenen wat een zorgverzekering of een telefoonabonnement kost. Of hoeveel geld je overhoudt van je salaris als je vaste lasten betaald zijn.

Rekentoets voor alle leerlingen

Alle leerlingen maken de rekentoets. Je kunt rekenen dus niet laten vallen of een vrijstelling krijgen. Het resultaat op de rekentoets telt niet mee voor het behalen van je diploma. Het cijfer staat wel op de cijferlijst. Alleen voor het vmbo-bb wordt het cijfer van de rekentoets vermeld op een bijlage.