Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?

Als uw studie stagneert door bijzondere omstandigheden kunt u dit schriftelijk doorgeven aan uw hogeschool of universiteit. Daarbij kunt u een verzoek indienen om de studieonderdelen die u gemist heeft alsnog te mogen volgen. Door studievertraging kunnen eerder behaalde tentamens vervallen. Als dit het geval is, raadpleeg dan de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw onderwijsinstelling. Bespreek met uw studiebegeleider wat u het beste kunt doen.

Studieachterstand door bijzondere omstandigheden

Bij bijzondere omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • ziekte;
  • zwangerschap;
  • ziekte of overlijden van een ouder;
  • concentratieproblemen;
  • topsportcarrière.

Schriftelijk verzoek inhalen gemiste studieonderdelen

Vermeld in uw schriftelijk verzoek aan het bestuur van de universiteit of hogeschool in ieder geval:

  • de bijzondere omstandigheden waardoor u studievertraging heeft opgelopen. U moet kunnen aantonen dat deze omstandigheden de oorzaak zijn van de vertraging. Bijvoorbeeld met een verklaring van een arts.
  • de studieonderdelen die u alsnog wilt volgen.
  • de docent(en) die u op de hoogte heeft gesteld van de achtergrond van uw studieachterstand.
  • eventuele afspraken die u met 1 of meer docenten heeft gemaakt.

Het bestuur brengt u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.

Geldigheidsduur tentamens in het hoger onderwijs

In OER van uw opleiding staan de studie-inhoud, de eindtermen en de studielast. De OER geeft ook informatie over het aantal keer dat u tentamens en examens kunt afleggen. En er staat in wat de geldigheidsduur is van een behaald tentamen of examen.

Neem contact op met uw studiebegeleider als er een reëel risico bestaat dat uw tentamenresultaat vervalt. In een gesprek kunt u het vervolg van uw studie bespreken en afspraken maken.