Documenten - Taal, rekenen en digitale vaardigheden

35 documenten over Taal, rekenen en digitale vaardigheden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met afschrift van brief aan taalambassadeurs

Minister Van Engelshoven stuurt een afschrift van haar brief aan de taalambassadeurs over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-03-2020

Afschrift Brief aan de Vereniging ABC inzake aanpak van laaggeletterdheid

Afschrift van de brief van minister Van Engelshoven aan de Vereniging ABC over de aanpak van laaggeletterdheid en de inzet van ...

Rapport | 12-03-2020

Aanbiedingsbrief bij eindevaluatie programma 'Tel mee met Taal'

Minister Van Engelshoven biedt de eindevaluatie aan van het programma 'Tel mee met Taal', om laaggeletterdheid te verminderen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2020

Kamerbrief Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over maatregelen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarbij gaat zij in  ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-01-2020

OESO rapport (2019) - Mapping quality approaches and monitoring systems in the Netherlands

Het Engelstalige rapport richt zich op verbetering van de kwaliteit en het bewaken van basisvaardigheden voor volwassenen in ...

Rapport | 06-01-2020

OESO rapport (2019) - Improving the quality of basic skills education for adults

Het Engelstalige rapport bespreekt de bestaande praktijken in Europese landen voor de informele vormen van volwasseneneducatie.

Rapport | 06-01-2020

OESO rapport (2019) - Assessment and Recommendations Improving the quality and monitoring of basic skills education for adults (Engels)

Het Engelstalige rapport doet aanbevelingen voor gemeentes om laaggeletterde volwassenen te interesseren voor het ...

Rapport | 06-01-2020

OESO rapport (2019) - Beoordelingen en Aanbevelingen Verbeteren van de kwaliteit en het monitoren van volwasseneneducatie (Nederlands)

Het rapport bevat aanbevelingen voor gemeentes om meer laaggeletterde volwassenen aan te trekken voor het volwassenenonderwijs.

Rapport | 06-01-2020

OESO rapport (2019) - Monitoring learning outcomes of adult learning programmes

Het Engelstalige rapport bespreekt de Europese instrumenten om de resultaten en de invloed van volwasseneneducatie te beoordelen.

Rapport | 06-01-2020

OESO rapport (2019) - Monitoring participation in adult learning programmes

Het Engelstalige rapport bespreekt de belangrijkste aandachtspunten bij de opzet en het gebruik van systemen om voor het bewaken ...

Rapport | 06-01-2020