Toptalenten dans en muziek

Evaluatie van de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo. Het doel van de beleidsregel is dat leerlingen die een reëel perspectief hebben door te stromen naar een dans- of muziekopleiding op hbo-niveau kunnen deelnemen aan een hbo-voortraject met verlichting van de studielast.