Toptalenten in het hoger onderwijs

De overheid wil dat hogescholen en universiteiten structureel ruimte maken voor toptalenten (excellentie) in hun onderwijsaanbod. Daarom komt er een onderzoek naar excellentie in het hoger onderwijs. 

Onderzoek naar excellentie in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar excellentie in het hoger onderwijs. Het onderzoek gaat over hoe hogescholen en universiteiten structureel aandacht voor toptalenten in hun onderwijsaanbod kunnen verwerken. Er komt ook onderzoek naar de effecten die bestaande excellentietrajecten hebben. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert praktijkgericht onderzoek uit. Het onderzoeksprogramma is in het najaar van 2015 gestart.

Excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW stelde tussen 2008 en 2014 € 61 miljoen beschikbaar voor excellentie in het hoger onderwijs. Via het Sirius Programma hebben hogescholen en universiteiten met het extra geld excellentieprogramma’s opgezet. Hierdoor is uitblinken en talentontwikkeling gestimuleerd. Ook kwam er meer aandacht voor individuele talenten en individuele mogelijkheden.

De overheid wil dat Nederland voorop blijft lopen in het excellentieonderwijs (extra uitdagend onderwijs) en talentontwikkeling. Daarom blijft de overheid talent in het hoger onderwijs stimuleren. Er komen investeringen om de bestaande excellentieprogramma’s te verbreden. Zowel op inhoud als het aantal studenten dat kan meedoen.

Talentprogramma’s in het hoger onderwijs

Er komen talentprogramma’s in het hoger onderwijs. Dat staat in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025. De overheid vraagt instellingen om 10% van de opbrengst van de invoering van het studievoorschot te gebruiken voor talentprogramma’s.

Talentprogramma’s kunnen zich richten op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden op allerlei gebieden:

  • cognitief;
  • wetenschappelijk;
  • sociaal;
  • expressief;
  • creatief;
  • intercultureel.

Bovengenoemde talenten kunnen bijdragen aan maatschappelijk, economisch en persoonlijk succes.

De talentprogramma’s zijn er niet alleen voor studenten die zich al bewezen hebben in andere excellentieprogramma’s. Ze zijn er ook voor studenten die bepaalde talenten hebben en die willen ontwikkelen. Zowel binnen als buiten de opleiding.