Toptalenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Talentvolle mbo-studenten moeten een ambitieus onderwijsprogramma aangeboden kunnen krijgen. Deze studenten moeten kunnen doorgroeien naar excellent vakmanschap. Door meer aandacht te geven aan topprestaties en rolmodellen kunnen andere studenten zich daarmee identificeren. De aantrekkingskracht van het mbo wordt hierdoor groter.

Excellent vakmanschap in het mbo

Talentvolle mbo-studenten met een diploma binnen hun vakgebied op zak moeten kunnen doorgroeien naar excellent vakmanschap: het meesterschap. Kortom, deze studenten worden excellente ambachtslieden.

Het mbo gaat de komende jaren aan de slag met excellentiebeleid. Scholen kunnen op verschillende manieren invulling geven aan een excellentieprogramma. Enkele voorbeelden van onderdelen van een excellentieprogramma:

  • deelname aan (inter)nationale vakwedstrijden;
  • de meester-gezel route: de beste studenten kunnen na hun mbo-opleiding ‘meester’ worden (in overleg met de branche);
  • internationalisering: via uitwisselingsprogramma’s kunnen studenten zich extra specialiseren;
  • een extra intensieve stage bij een toonaangevend leerbedrijf;
  • een extra onderdeel in het onderwijsprogramma. Hierbij doen docenten een beroep op het eigen initiatief en ondernemend gedrag van studenten. Bijvoorbeeld door studenten een businessplan op te laten stellen.

Excellentieprogramma’s mbo: budget

Voor het stimuleren van excellentieprogramma’s in het mbo stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf 2015 tot en met 2018 jaarlijks € 25 miljoen beschikbaar. Scholen in het mbo die voor extra geld in aanmerking willen komen, stellen een excellentieplan op. Het excellentieplan is onderdeel van het kwaliteitsplan. Alle mbo-scholen moeten in het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo een kwaliteitsplan opstellen. Alle scholen met een goedgekeurd excellentieplan komen in aanmerking voor extra geld.