Beslisnota Hoofdlijnennotitie OV Informatie over reizigersstromen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Hoofdlijnennotitie OV Informatie over reizigersstromen (PDF | 4 pagina's | 169 kB)