Hoofdlijnennotitie regelgeving OV-informatie over reizigersstromen

De notitie richt zich op de opzet en uitwerking van een informatiehuishouding die informatie over het gebruik van het openbaar vervoer verstrekt aan concessieverleners en concessiehouders.

Hoofdlijnennotitie regelgeving OV-informatie over reizigersstromen (PDF | 13 pagina's | 198 kB)