Tbs

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Sommige daders vormen door hun psychiatrische stoornis een gevaar voor de maatschappij. Om de maatschappij te beschermen, kan een rechter aan deze mensen dwangverpleging opleggen. Dat heet terbeschikkingstelling (tbs). Tbs duurt tot de rechter bepaalt dat er geen gevaar op terugval is. Terbeschikkinggestelden (tbs’ers) krijgen een behandeling in een forensisch psychiatrisch centrum. Het doel is om uiteindelijk weer terug te keren in de samenleving.

De Rijksoverheid. Voor Nederland