Antwoorden op Kamervragen over Besluit forensische zorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de vragen van de leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid over het ontwerpbesluit inzake Besluit forensische zorg.