Beantwoording vragen over de verkenning van aanvullende maatregelen voor weigerende observandi

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer. De commissie had vragen gesteld naar aanleiding van zijn eerdere brief over de verkenning van aanvullende maatregelen voor de problematiek van de weigerende observandi.