Afschrift brief RSJ over psychische zorg gedetineerden

Afschrift van de brief van de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan minister Dekker (Rechtsbescherming). De brief bevat een kort en ongevraagd advies over de psychische zorg voor gedetineerden.