Procesecvaluatie van de Social Impact Bond “Werk na Detentie”

Het rapport bevat een procesevaluatie over de voorbereiding en de uitvoering van de Social Impact Bond “Werk na Detentie” voor intensieve arbeidstoeleiding van exgedetineerden.