Afschrift brief met terugkoppeling bezoek naar aanleding van de 2e voortgangsrapportage FPA Utrecht

In de brief reageren de inspecties van Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd op de uitwerking van het verbeterplan voor de FPA Utrecht.