Effectiviteit van de ISD-maatregel

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over meet de effecten van de maatregel plaatsing in een Inrichting voor
stelselmatige daders (ISD). Dit is een maatregel voor zeer actieve volwassen veelplegers (ZAVP) van lichtere misdrijven bij wie standaardstraffen zoals de korte vrijheidsstraf geen zin blijken te hebben.