Verlof tijdens tbs

Het verlof is een belangrijk onderdeel van de behandeling van een terbeschikkinggestelde (tbs’er). Tijdens het verlof kan een tbs’er oefenen met het verblijf buiten de tbs-kliniek. Ook kunnen de behandelaars zo beoordelen of de behandeling goed verloopt.

Verlofprocedure tijdens tbs

Een tbs’er gaat pas met verlof als hij voldoende vooruitgang heeft geboekt. Een tbs-kliniek kan bij de minister van Justitie en Veiligheid een verlofmachtiging aanvragen voor een tbs’er. De verlofaanvraag moet passen in het behandelplan voor de tbs’er. De minister legt de aanvraag voor aan het onafhankelijke Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT). Dit college geeft een positief of negatief advies.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) neemt uiteindelijk namens de minister de beslissing. Een verlofmachtiging wordt afgegeven voor 1 jaar en kan op basis van een evaluatie worden verlengd.

De minister kan van een positief advies van het AVT afwijken door geen verlofmachtiging te geven. Geeft het AVT een negatief verlofadvies, dan kan DJI niet besluiten om toch verlof te verlenen.

Er zijn 4 verschillende fasen in het verlof:

  • begeleid verlof;
  • onbegeleid verlof;
  • transmuraal verlof;
  • proefverlof.

Begeleid verlof tbs’er

In de eerste fase van het verlof mag de tbs’er onder begeleiding naar buiten. Bijvoorbeeld om begeleid boodschappen te doen.

Een beveiliger en sociotherapeut begeleiden een tbs’er de eerste paar keer. Daarna begeleiden 2 sociotherapeuten de tbs’er, zonder beveiliger. Ten slotte begeleidt nog 1 sociotherapeut de tbs’er tijdens het verlof.

Onbegeleid verlof tbs’er

Als het begeleid verlof goed is verlopen, mag de tbs’er op onbegeleid verlof. Dit verlof duurt van enkele uren tot maximaal 6 overnachtingen. Tijdens het verlof kan de tbs’er bijvoorbeeld werkervaring opdoen, een opleiding volgen of familie bezoeken.

Transmuraal verlof tbs’er

Als het begeleid verlof goed is verlopen, kan transmuraal verlof volgen. Dit houdt in dat de tbs’er buiten de beveiligde zone van de kliniek gaat wonen. Hij woont dan zelfstandig, in een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) of een psychiatrische instelling.

Bij transmuraal verlof zijn de zelfstandigheid en betrouwbaarheid van de tbs’er heel belangrijk. De tbs-kliniek blijft de betrokkene op afstand begeleiden.

Proefverlof tbs’er

Tijdens het transmuraal verlof kan een tbs’er laten zien dat het gevaar voor recidive is teruggebracht. Hij kan dan laten zien dat het verantwoord is om met proefverlof te gaan.

Bij proefverlof houdt de reclassering toezicht, maar is de tbs-kliniek nog wel verantwoordelijk voor de tbs’er. Na deze laatste verloffase kan de rechter de tbs (voorwaardelijk) eindigen.