Informatieblad CIOT

Het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) voert het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie uit. Volgens dit besluit zijn aanbieders van telecommunicatie- en internetdiensten verplicht informatie over hun klanten beschikbaar te stellen in het kader van onderzoek. 

Gesproken versie