Uitstelbrief toezending BNC-fiches E-evidence

Minister Grapperhaus (JenV) stelt de toezending van 2 BNC-fiches uit. Het gaat ten 1e om het BNC-fiche over de verordening voor elektronisch bewijsmateriaal in criminele zaken. Het 2e is het BNC-fiche over de richtlijn voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing.