Strategische nota mobiele communicatie

Deze nota is aangekondigd in de brief van 18 mei 2010  aan de Tweede Kamer en gedurende de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 en 24 november 2010. Deze nota geeft helderheid over de wijze waarop de overheid tot 2017 omgaat met de uitgifte van de schaarse frequentieruimte voor mobiele communicatie.