Kamerbrief beantwoording vragen over de slotverklaring NETmundial

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Eerste Kamer over de beantwoording van vragen over de slotverklaring NETmundial.