Publicatie wijziging van de Regeling verdeling op afroep

Op 5 februari 2015 is de wijziging van de Regeling verdeling op afroep in de Staatscourant (2015, nr. 3534) gepubliceerd. Deze regeling treedt op 1 april 2015 in werking.