Samenvatting Internet of Things in the Netherlands (Nederlandstalig)

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt een visie voor het toekomstige frequentiebeleid. In dit kader wordt mede onderzocht welke (technische) ontwikkelingen van invloed zijn op het te voeren frequentiebeleid. Het onderzoek “Internet of Things (IoT) in Nederland” geeft inzicht in de betekenis van IoT-toepassingen voor het te voeren frequentiebeleid: hoe kan het frequentiebeleid ruimte geven aan een substantiële en voortdurende groei van het IoT. Ook laat het onderzoek zien hoe andere landen het IoT faciliteren in hun frequentiebeleid.