Onderzoek naar digitale etherradio (DAB+)

Dit is een onderzoek naar de digitalisering van de etherradio in Nederland.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1. Terugblik. Een evaluatie van het verlengings- en digitaliseringsbeleid dat in 2009 is aangekondigd en vanaf 2011 is geëffectueerd. Het evaluatiedeel van het onderzoek kijkt terug op de periode 2011 – 2015. De evaluatie dient inzicht te geven in de werking van het beleid en de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid.


2. Vooruitblik. Een analyse en advies in hoeverre de versnelling van digitalisering via DAB+ bij een verlenging van de commerciële radiovergunningen ten opzichte van een veiling deugdelijk is onderbouwd. De door de commerciële radiosector opgeleverde en te implementeren digitaliseringsplannen vormen de basis voor deze analyse.