Onderzoek naar de kosten voor 12-cijferige 06-nummerreeksen

Onderzoek naar de toekomst van 06-nummers (mobiele telefonie).

Blijvende vraag naar mobiele nummers

Aanleiding voor het onderzoek vormde de huidige beschikbaarheid en de blijvende groei van de vraag naar deze nummers. Het onderzoek brengt scenario’s in beeld om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan deze vraag. Waaronder het beschikbaar stellen van 06-nummers die 12 cijfers hebben.

Rábion Consultancy deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK.