Internationaal frequentiebeleid

Radiosignalen kennen geen landsgrenzen en telecommarkten worden steeds internationaler. Daarom speelt het frequentiebeleid zich vooral af op internationaal niveau.

Internationale afstemming frequentiebeleid

Soms reiken radiogolven ver. Bijvoorbeeld frequenties van omroepen en satellieten. Gebruik van frequenties kan storingen veroorzaken in een buurland. Landen moeten daarom rekening houden met elkaar en hun beleid internationaal afstemmen. 

Internationale afspraken productie mobieltjes

Productenmarkten worden ook steeds internationaler. Mobieltjes werken tegenwoordig in een groot aantal landen. Daarvoor is het wel nodig dat ze worden gemaakt volgens internationaal afgesproken normen.

Internationale overleggen frequentiebestemmingen

Internationale overleggen bepalen de bestemming van veel frequenties en toepassingen. Bijvoorbeeld afspraken die die landen maken tijdens de Wereld Radio Conferentie en het International Telecommunication Union (ITU).

In het Nationaal Frequentieplan 2014 staat een overzicht van Nederlandse frequenties en toepassingen.

Internationale afspraken in nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO)

Het Nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO) maakt wijzigingen vooraf bekend aan onder meer vergunninghouders en gebruikers van frequenties.